english language dropdown

To discuss your injury claim with our friendly advisors, in confidence, and find out whether you maybe entitled to no win no fee accident compensation, call us NOW on 0333 567 4000 same rates as 01/02 numbers

Or, if you prefer, give details of your accident on the short form below. Your closest WINWales specialist injury solicitor will then contact you to discuss your potential compensation claim.

If you would like to see a selection of local solicitors you may referred to, please click here

Please provide the following information

Age at time of accident:

When it took place*:

Type of accident*:

Where it took place: e.g. Cardiff
City Centre*

Injury suffered: e.g. Whiplash,
Broken leg, Twisted ankle

Claimant Details

Title*:

First Name*:

Surname*:

Address Line 1*:

Postcode*:

Home Telephone No*:

Mobile No*:

Email Address*:

welsh language dropdown

I drafod eich hawliad anaf gyda’n cynghorwyr cyfeillgar, yn gyfrinachol, a darganfod a oes gennych hawl i efallai dim ennill dim iawndal damwain ffi, ffoniwch ni NAWR ar 0333 567 4000 un cyfraddau â 01/02 rhifau

Neu, os yw’n well gennych, rhowch yr fanylion ar eich damwain ar y ffurflen isod. Bydd yr WINWales cyfreithiwr anaf arbenigol agosaf yn cysylltu â chi i drafod eich hawliad iawndal posibl.

Os hoffech chi weld detholiad a gyfreithwyr lleol efallai y cyfeiriasoch at, cliciwch yma.

Darparu y wybodaeth canlynol, os gwelwch yn dda.

Oed ar amser y ddamwain* :

Pan ddigwyddodd y ddamwain* :

Math o ddamwain*:

Lle digwyddodd y ddamwain* :
e.e. Canol Y Ddinas Caerdydd

Dioddef Anaf : e.e. atchwipio,
coes wedi torri, ffêr dirdro*

Manylion yr hawlydd

Teitl*:

Enw Cyntaf *:

Cyfenw*:

Llinell Cyfeiriad 1 *:

Cod Post*:

Rhif Ffôn Adref *:

Rhif Ffôn Symudol *:

Cyfeiriad E-Bost *:

Ryan Lloyd

Road Accident

Awarded £2,800

  • No win, No fee promise

  • Your own local & specialist personal injury solicitor

  • We act with integrity & honesty

  • We will never share your details

  • Specialists able to handle complex injury cases